"Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek."

2014. december 25., csütörtök

szülinapi ajándék

 1. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
 2. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
 3. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
 4. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
 5. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
 6. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
 7. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
 8. .Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
 9. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
 10. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
 11. Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
 12. Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
 13. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
 14. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
 15. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
 16. Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről.
 17. Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
 18. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
 19. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
 20. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
 21. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat.
 22. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik.

2014. december 15., hétfő

De jó is lenne blogot írni! ...

A blogírás kiváltság, ezt csak az tudja, aki szeretne blogot írni, néhai valamikor volt rá ideje, de a most nem támogatja ezt a hobbit. Hogy miért? Adott egy 17 hónapos, hajat növesztő, tudást növelő virgonc emberke, aki nagyon szeret számítógépezni, főleg Bogyó és Babócát nézni. És adott egy lassan 27 éves, hajat növesztő, fáradt, többségében boldog anyuka, aki nem annyira szeret számítógépezni, és nem akarja, hogy lánykája túlpörögjön a sok mesétől... Ezért a számítógép napközben kikapcsolva és kihúzva (fontos, mert egyébként egy óvatlan pillanatban bekapcsolódna) marad, és a blog is marad. Pedig sok a jó kis hétköznapi, édes story ám..

Írtam volna gyöngyfűzésről, kutyázásról, madáretetésről, Mikulásról, mamakörről, bibliakörről, Nelli tudományokról, lovas sétáról, ringatóról, délutáni alvásokról, adventi teadélutánról...és még ki tudja mindenről, amit már elfelejtettem... 

Amíg szavam nem feledem írok a tegnapi családi szülinapozásról. Olyan jó volt, hogy itt volt mindenki! A délelőttöt az istentiszteleten töltöttük, Anyu vigyázott Nellire, így végig bent voltunk Zsoltival! Egymás mellett ültünk! Micsoda ajándék! Aztán a gyüliben maradva pizzáztunk, tortáztunk, Dixitet játszottunk, pihengettünk, beszélgettünk, majd hazajöttünk! Szuper, szép nap volt, még sok ilyet és Boldog szülinapot, CSilla!!